skip to Main Content

DESKUNDIG ADVIES INKOOPBELEID EN HANDBOEK AO-IC
VOOR HET ONDERWIJS EN LOKALE OVERHEDEN

ORGANISEREN INKOOP
Op welke wijze kunt u het beste het inkoopbeleid organiseren en een handboek AO-IC opstellen? Wij kunnen u helpen met het actualiseren van het beleid, meer armslag bieden en richtlijnen voor procuratie te bepalen. De accountant controleert steeds meer zowel verticaal als horizontaal, waarbij de procuratie steeds vaker als zwakke schakel in de inkoopketen naar voren komt. Alle reden om de rechtmatigheid van inkopen en bestellen, tot aan betalen beleidsmatig vast te leggen. Het beleid is vervolgens de grondslag voor het handboek AO-IC van uw organisatie.

Onze werkwijze onderscheidt zich door een pragmatische aanpak en helder geformuleerde beleidsdocumenten.

WERKVELDEN
Facilitaire inkoop voor het onderwijs en de lokale overheid.

Back To Top