skip to Main Content

AUGUSTUS FEESTMAAND!

  • 27/07/2018

In augustus vieren wij twee belangrijke dagen, namelijk 3 augustus is het 20 jaar geleden dat wij ons inschreven bij de Kamer van Koophandel en op 10 augustus is het onze meneer Jansen zijn geboortedag. Ons 4e lustrum gaan wij…

Lees Meer

ATTENDIZ KIEST VOOR BIC

  • 27/07/2018

ATTENDIZ in Hengelo heeft voor BIC gekozen om zich te laten begeleiden in haar aanbesteding MFP's, printers en repromachines.

Lees Meer

BIJDRAGE IN BEOORDELINGEN

  • 25/05/2018

Onze backdesk topper meneer Jansen is ook afgelopen week weer druk bezig geweest met het verzamelen van inschrijvingen en gereed maken voor beoordelingen. Iedereen geeft zo zijn/haar eigen invulling aan taken en verantwoordelijkheden.     :)  

Lees Meer

AANBESTEDINGEN

  • 25/05/2018

Momenteel is het topdrukte bij de adviesdesk van BiC! naast de bekende door ons gepubliceerde aanbestedingen begeleiden wij momenteel een reeks overheidsorganisaties in de voorbereidingen. Voorbeelden hiervan zijn: gemeente Eindhoven (MFP's en repromachines), provincie Gelderland (MFP's), gemeente Zoetermeer (drukwerk), ZAAM…

Lees Meer

PRIVACY en BiC

  • 25/05/2018

Uiteraard heeft BiC ook hard gewerkt om aan alle richtlijnen van de AVG te voldoen. Als slotstuk hebben wij bijgaande privacyverklaring voor onze relaties opgesteld;  PRIVACYVERKLARING

Lees Meer

Europese aanbesteding inhuur personeel SVOL

  • 04/04/2018

De Europese aanbesteding inhuur personeel voor SVOL zit in de afrondende fase, inmiddels heeft de voorlopige gunning plaatsgevonden en kan de ondertekening van de raamovereenkomst gaan plaatsvinden. Binnenkort volgt (na definitieve gunning) de publicatie op Tenderned.  

Lees Meer

Nieuwe MFP’s voor de provincie Gelderland

  • 04/04/2018

Met de aankondiging van een opdracht op Negometrix is de Europese aanbesteding #mfp's voor de provincie Gelderland van start gegaan! BiC heeft de provincie weer mogen adviseren over de inrichting, gunningcriteria en kwaliteitsaspecten.  

Lees Meer

MFP’s

  • 23/03/2018

Met de publicaties op Tenderned zijn deze week wederom twee nieuwe Europese #aanbestedingen #MFP’s van start gegaan. Aanbieders van MFP’s maken hiermee kans op overheidsopdrachten bij ROC de Leijgraaf en de gemeente Berkelland!      

Lees Meer
Back To Top