skip to Main Content

Na het organisatieadvies, het inkopen en aanbesteden volgt het beheren van de overeenkomst bestaande uit:

  • IMPLEMENTATIEMANAGEMENT
  • CONTRACTMANAGEMENT
  • SUCCESMANAGEMENT

Deze fases zijn minstens zo belangrijk als de inkoopfase, immers als een overeenkomst in de kast verdwijnt, waarom stel je hem dan op?

De IMPLEMENTATIE is een eerste stap naar een succesvolle samenwerking. Als het in deze fase al niet conform de aanbestedingsdocumenten en doelstellingen uitgevoerd wordt is het managen van de overeenkomst erg lastig. BiC heeft veel ervaring met complexe implementaties van diensten en leveringen. Voorbeelden zijn de uitrol van een printerpark, opstarten van uitbestedingen van reprografie of DTP, implementatie van WEB-BASED oplossingen en websites en de uitrol van audio-visuele middelen. Vraag onze consultant naar een maatwerk-offerte en de meerwaarde van onze begeleiding!

CONTRACTMANAGEMENT is een must, stop geen overeenkomst in de kast om er nooit meer naar te kijken! De kans op ontevredenheid, te hoge kosten en kans op een ongewenste wezenlijke wijziging is dan groot. U kunt nu uw contractmanagement geheel of gedeeltelijk aan BiC uitbesteden, en dat al vanaf 50 euro per maand! De volgende werkzaamheden kunnen wij voor u uitvoeren:

toetsen rechtmatigheid van aanpassingen;
periodieke kwaliteitscontroles/audits/SLA management;
factuurcontroles per kwartaal;
klanttevredenheidsonderzoek (online);
signaleren eind looptijd overeenkomst, verlengingen, opstarten nieuwe aanbestedingsprocedure;
voeren van evaluatie gesprekken;
preventief in plaats van correctief.

Laat uw contractbeheer door specialisten uitvoeren, een maximale borging van uw contractvoorwaarden!

Wilt u meer halen uit uw contract? Schakel dan aanvullend onze module SUCCESMANAGEMENT in! Het samenwerken met uw zakelijke relatie hoeft niet te stoppen bij de overeenkomst. Beide partijen hebben baat bij het succesvoller maken van de wederzijdse relatie. Wij integreren professionele services, training en innovatie. Het maakt de organisatie sterker, concurrerender en gezonder. BiC kan dat als geen ander managen!

Wij streven naar:

een hogere tevredenheid over uw leverancier;
een beter rendement;
meer innovatie;
meer kennisdeling;
een invulling geven aan het MVO beleid;

een nog duurzamere samenwerking en hogere CO2 reductie.

Vanuit de grondbeginselen van gunnen op waarde is het gebruik maken van de meerwaarde van uw leverancier van grote betekenis. Te vaak blijft de meerwaarde gecentraliseerd bekend, maar niet omgezet naar concrete acties in de organisatie. Succesmanagement bieden wij bovenop onze module contractmanagement aan. Vooraf stemmen wij de te bereiken doelstellingen met u en uw leverancier af, daarna managen wij de samenwerking. Iedere leverancier heeft een belang in succes, maar uw organisatie nog meer! Denk anders, denk in succes!

Vraag onze consultant naar een offerte, bel voor meer informatie: 058 213 22 27

Back To Top