skip to Main Content

E-literaire vaardigheden voor onderwijsgevend personeel en medewerkers

De E-literaire vaardigheden (ook wel digitale geletterdheid genoemd) is niet voor niets een speerpunt geworden van onderwijs organisaties. Veel onderwijsgevend personeel en medewerkers van onderwijs organisaties hebben of krijgen een forse achterstand in digitale vaardigheden en het verwerken van digitale informatie. Er zijn nog teveel medewerkers binnen onderwijs organisaties die niet over de juiste E-competenties beschikken om werkstukken, scripties en ander lesmateriaal in PDF te verwerken, te beoordelen en te archiveren.

Uit recent onderzoek blijkt dat jongeren hun digitale vaardigheden, kennis en ervaringen vooral in hun vrije tijd opdoen en niet tijdens de hun opleiding. De kennis en vaardigheden die worden opgedaan tijdens de opleiding laten helaas te vaak te wensen over, volgens de monitor Jeugd en Media 2017.

E-literaire kennis en vaardigheden moeten leerlingen je vooral tijdens hun opleiding opdoen, echter dan dient de opleiding dat wel te kunnen faciliteren.

Dat begint met medewerkers binnen onderwijs organisaties die ZELF over de juiste kerncompetenties beschikken en daar ligt de eerste uitdaging. In veel onderwijssegmenten blijkt dat onderwijsgevend personeel over een te grote E-literaire achterstand beschikt. Tijd voor actie!

De BiC-academy faciliteert de volgende E-literaire modules:

  • basis vaardigheden PDF/ Acrobat, gericht op een onderwijs omgeving
  • gevorderde vaardigheden PDF/ Acrobat, gericht op een onderwijs omgeving
  • workshop ‘de digitale generatie’ (waar staan jongeren, wat is hun zoekgedrag, hoe willen zij onderwijs volgen, wat zijn hun zoek skills?)
  • ICT basisvaardigheden/ E-thinking
  • media awareness (waarom bellen als appen kan?)
  • risico’s van online werken en communiceren
  • online sociale vaardigheden

Onze primaire doelgroepen zijn PO- en VO-organisaties, met als doel om zo snel mogelijk onderwijsgevend personeel, die lesgeven aan deze generatie jongeren, naar een hoger E-literair niveau te brengen. Nederland is een kenniseconomie, dan MOETEN wij blijven investeren in het bijbrengen van de vaardigheden en kennis en het verbeteren van de digitale geletterdheid!

Meer informatie over ons E-Academy programma kunt u aanvragen bij BiC imaging consultancy bv, info@bic-bv.nl of bel 058-2132227.

 

 

Back To Top