skip to Main Content

Aankondiging Radboud Universiteit EA DRUKWERK

  • 25/04/2016

Met de aankondiging van een opdracht (4 percelen) is de Raboud Universiteit in Nijmegen vandaag de Europese aanbesteding voor drukwerk gestart. BiC begeleidt deze aanbesteding, waarbij RU zelf penvoerder is. Wederom een mooie gelegenheid voor MKB bedrijven om kans te…

Lees Meer

Aankondiging opdracht MFP’s en repromachines Meerwegen Amersfoort

  • 25/04/2016

Met de publicatie van een opdracht start vandaag de Europese aanbesteding voor printers, MFP's en repromachines voor Meerwegen Scholengroep in Amersfoort (stichting voor Protestants Christelijk Voorgezet Onderwijs Eemland). Wederom een prachtige mogelijkheid voor marktpartijen (MKB) om een overheidsopdracht te verkrijgen!!

Lees Meer

Publicatie aankondiging opdracht reprografische leveringen

  • 31/03/2016

Vandaag versturen wij namens ROC Friese Poort de aankondiging van een opdracht reprografische leveringen naar TENDERNED. ROC Friese Poort besteedt een deel van haar repro opdrachten uit en de omvang zal de drempelwaarde voor Europees aanbesteden gaan overschrijden. Met deze aankondiging…

Lees Meer

Europese aanbesteding Noordik MFP’s

  • 21/03/2016

Met de publicatie van een opdracht is vandaag de Europese aanbesteding MFP's (en repromachines) voor Noordik van start gegaan! Deze openbare procedure is op basis van EMVI met het BiC 'gunnen op waarde' concept.

Lees Meer

EMVI + BVP = BiC ‘gunnen op waarde’

  • 04/03/2016

BVP raakt bij printeraanbestedingen steeds meer op zijn retour en EMVI wordt als te traditioneel gezien. Wat levert onder aan de streep nu het meeste op voor opdrachtgever en opdrachtgever? Al enkele jaren adviseren wij om de BiC 'gunnen op…

Lees Meer

Deltion College aan het woord

  • 16/02/2016

Het Deltion College schreef in samenwerking met BiC een aanbesteding uit voor vervanging van de multifunctionals die worden gebruikt door leerlingen en medewerkers. De nadruk lag op een koppeling met betaalsysteem Xafax, de prijs voor zwart/wit afdrukken en kwaliteit. Naast…

Lees Meer

GSF gunt derde MFP aanbesteding aan BiC

  • 12/02/2016

De Gooise Scholen Federatie in Bussum gunt wederom de begeleiding van de Europese aanbesteding MFP's en repromachines aan het BiC adviesteam. De tevredenheid over de eerder uitgevoerde aanbestedingen, onze dossierkennis en de sterke samenwerking hebben geleid tot weer een nieuw…

Lees Meer

PRINTER contractmanagement 3.0

  • 08/02/2016

BiC heeft samen met een groep opdrachtgevers een analyse gemaakt naar de contract management behoefte. Dit heeft geresulteerd in een nauwere samenwerking met BiC en geselecteerde opdrachtgevers. Afdrukkwaliteit (en het behoudt daarvan) van printers blijkt een steeds groter aandachtspunt te…

Lees Meer
Back To Top