25 jaar BiC logo

Aanbesteding

Printers/ mfp's

Inkopen en aanbesteden van printers, MFP’s, repromachines en drukwerk is een vakgebied en specialisatie die wij al vanaf 1998 beheersen. Wij leggen daarbij niet alleen de focus op het juridische deel maar vooral op wat uw organisatie wel of niet nodig heeft. Het moment van een aanbesteding is een uitstekende gelegenheid om het printerpark opnieuw te bekijken, zeker in de huidige tijd waarin we meer digitaal werken en circulair inkopen. Onze deskundigheid zal u aangenaam verrassen en enthousiast maken om anders te denken en het beste materiaal uit de markt voor uw organisatie in te kopen! Vreemd genoeg legt geen enkel adviesbureau de focus op het eindproduct;de afdruk. De afdrukkwaliteit van printers en MFP’s neemt in een sterk toenemende mate af en dit is een zorgwekkende ontwikkeling! Als diagrammen, kaarten, foto’s en logo’s onjuist of slecht afgedrukt worden en hier, bij een aanbesteding, niet bij stil is gestaan, is het afbreukrisico enorm! Als een leerkracht/ docent of een ambtenaar geen normale afdrukken kunnen maken van lesmateriaal, rapportages of gebiedstekeningen dan kunt u klachten verwachten.
Daarnaast is het verschil in afdrukkwaliteit van productieprinters binnen de grafische industrie enorm, een aanbesteding zonder kwaliteitscriteria is daarom ondenkbaar!

Samen met uw inkoopteam belichten wij alle mogelijkheden van een aanbesteding, wij adviseren slechts; u bepaald uiteraard helemaal zelf! Onze ervaringen met aanbestedingen, contractmanagement en succesmanagement stellen wij aan u beschikbaar, daarnaast kunt u dan zelf het eisenpakket en gunningcriteria selecteren.

Wilt u kennismaken met dit hoge kennisniveau dan is de meest eenvoudige instap een workshop waarbij u met een kleine opdracht onze expertise ervaart. U krijgt daar zelfs de garantie bij dat als u de workshop aanmerkt als onvoldoende, deze niet betaald hoeft te worden. Daarna bepaalt u of en in welke mate u onze specifieke juridische en specialistische diensten wenst in te schakelen.

ORGANISEREN
Voordat u de aanbestedingsstrategie kunt opstellen zal het afdrukbeleid duidelijk moeten zijn. BiC consultants helpen u bij het onderzoeken, analyseren en opstellen van een strategie, op basis van meerdere oplossingsrichtingen.

INKOPEN EN AANBESTEDEN
Wij adviseren en begeleiden het onderwijs en de lokale overheid in diverse vormen en rollen met een inkooptraject of aanbesteding van printers/MFP’s en repromachines. Voordat wij van start gaan stemmen wij eerst de rolverdeling af.

BEHEREN
Nadat de gunning heeft plaatsgevonden kunnen wij u begeleiden bij de implementatie en het contractbeheer. Helaas blijkt veel te vaak dat er na gunning afgeweken wordt van de SLA/contractafspraken. BiC blijft partijen verbinden op basis van helder geformuleerde afspraken.

SUCCESMANAGEMENT
Het succes van een contract is pas zichtbaar als beide partijen het belang van de meerwaarde en ontwikkeling inzien. Partnership eindigt niet bij contractbeheer, daar begint het zelfs.

Waarom samenwerken met BiC?
Eenvoudig: Onze consultants hebben vakinhoudelijke kennis en ervaring met het aanbesteden van printers en MFP’s, printers, grootformaat, printmanagement, web2print, drukwerk en de repro. Daarnaast beschikken wij over een hoog juridisch kennisniveau en die combinatie maakt ons uniek!

Er zijn adviseurs die op basis van no-cure-no-pay werken, wij niet.
Er zijn adviseurs die ook voor printerleveranciers werken of een eigen reprografische oplossing bieden, wij niet.

BiC is volstrekt onafhankelijk, zowel in haar relaties als in de eigen uitvoering. Onze adviezen zijn gebaseerd op wat hetbeste is voor UW organisatie in plaats van onszelf.

aanbesteding-mfp-repro

Vrijblijvend adviesgesprek​

of offerte?

Neem contact op

Telefoon

+31 (0)58 213 22 27

Email

info@bic-bv.nl

Adres

Druifstreek 72, 8911 LH Leeuwarden

Of stuur een bericht

Back To Top