AANVANG EUROPESE AANBESTEDING ARBODIENSTEN BMS ONDERWIJS

Op 9 jan. 2024 heeft inkoopadviesbureau BiC namens de BMS onderwijs uit Leeuwarden de Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling verstuurd, voor de aanbesteding ‘Europese aanbesteding voor ARBO’ met uw Referentie BMSARB23 en Kenmerk 446387.

De BMS wenst voor haar bedrijfsgeneeskundige diensten één nieuwe raamovereenkomst aan te gaan door middel van een Europese aanbesteding met referentienummer BMSARB24. Hierbij is de ‘inschrijving met de Beste-PKV het uitgangspunt. Een inschrijving (offerte) die betrekking heeft op onderdelen van de gevraagde opdracht wordt niet in behandeling genomen.

Deze aanbestedingsprocedure heeft betrekking op de Europese aanbesteding voor het contracteren van een Arbodienstverlener voor:

 • Verzuimpreventie;
 • Verzuimbegeleiding proactief en reactief (inclusief langdurige dossiers);
 • De bedrijfsarts en taakgedelegeerde of adviseur arbeid en gezondheid, spreekuur en administratieve diensten;
 • Deelname Multidisciplinair overleg Verzuim (MDOV), tweemaal per jaar;
 • Ondersteuning/ advisering Casemanagement.

Bij de dienstverlening van Opdrachtnemer zit minimaal inbegrepen:

 • Alle activiteiten en adviezen die betrekking hebben op verzuimbegeleiding en Wet Verbetering en Poortwachter zoals gevraagd en door Opdrachtnemer in deze aanbesteding aangeboden (eventueel door inzet van een arbeidsdeskundige ofeerstelijns verpleegkundige).
 • Alle eerste lijn van contacten tussen leidinggevenden en medewerkers van de BMS met de Opdrachtnemer.
 • Alle spreekuren van de bedrijfsarts(en), inclusief vervolgspreekuren.
 • Alle administratieve handelingen behorende bij de dienstverlening zoals het plannen van het spreekuur en het verzenden van uitnodigingen.
 • Ondersteuning en eventuele advisering casemanagement bij complexe re-integratietrajecten. Dit is in eigen beheer maar ondersteuning/een sparringpartner hierin is gewenst voor leidinggevende en/of HR.
 • Adviezen en activiteiten in het kader van verzuimpreventie aan Opdrachtgever en leidinggevenden van de BMS (hieronder verstaan wij onder andere het geven van adviezen over het voorkomen van verzuim, adviezen a.d.h.v. verzuimanalyses om tot verbetering te komen en verzuimtrainingen gericht op gesprekstechnieken, ook ondersteuning bij RI&E en uitvoering PAGO/PMO kunnen hier onderdeel van zijn).
 • In overleg met HR het opleveren van kwalitatieve en kwantitatieve verzuimanalyses inclusief trends en ontwikkelingen.

Daarnaast dient de Opdrachtnemer optioneel op basis van verrichtingen de volgende dienstverlening te kunnen uitvoeren:

 • Bedrijfsmaatschappelijk werk;
 • Inzet arbeidsdeskundige;
 • Spreekuur inzake arbeidsomstandigheden;
 • RI&E’s (BMS doet dit grotendeels zelf, maar ondersteuning is gewenst);
 • HRM advies/ begeleiding;
 • Inzet arbeid- en organisatiepsycholoog en andere psychologische diensten (op advies van de bedrijfsarts);
 • Training en begeleiding van leidinggevenden;
 • PMO/ PAGO/Health checks.