(Europese) aanbestedingen

Privacyverklaring

BiC is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en data inzake aanbestedingen. Wij zijn gevestigd aan Druifstreek 72 te Leeuwarden. Wij verwerken uw persoonsgegevens en data zorgvuldig en dragen zorg voor een passende beveiliging. In deze verklaring beschrijven wij hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en data, zonder daarmee de veiligheid in geding te brengen.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de onderstaande gegevens:

 • -Contactgegevens zoals uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.
  -Zakelijke informatie zoals klantnummer, gegevens van uw factuuradres, -betalingsgegevens, inkoopnummers en budgetcodes.
  -Tenderinformatie, al dan niet reeds gepubliceerd.
  -Inschrijvingen met vertrouwelijke marktinformatie.
  -Gegevens met betrekking tot financiële gegevens van bedrijven.
  -Verstrekte VOG-verklaringen van medewerkers door marktpartijen.
  -CV’s van medewerkers van opdrachtgevers en marktpartijen.
  -Gegevens met betrekking tot strafbare feiten van bedrijven en medewerkers.
  -Website/workflow gegevens (inloggegevens en bijbehorende content).
  -Gegevens inzake lopende overeenkomsten van opdrachtgevers met hun opdrachtnemers.
  -Facturen/ managementinformatie van marktpartijen voor adviezen en contractbeheer.
  -Persoonlijke gegevens van medewerkers van onze opdrachtgevers inzake kennistests.
  -Correspondentie tussen juristen en advocaten.
  -E-mail databases ten behoeve van klanttevredenheidsonderzoeken, enquêtes, gedragsonderzoeken en adviesopdrachten in de meest brede zin.
  -Overige relevante content en data van opdrachtgevers en hun opdrachtnemers in de meest brede zin.

  Al deze gegevens zijn nodig om onze adviesdiensten op het hoogste niveau (juridisch en vakinhoudelijk) te kunnen uitvoeren en de wettelijke verplichtingen van onze opdrachtgevers en ons zelf te kunnen naleven en preventie te kunnen bieden inzake het niet nakomen van wettelijke bepalingen en strafbare feiten.

Voor onze commerciële activiteiten (klanttevredenheidsonderzoeken, e-mailingen, gerichte acties) gebruiken en verwerken wij de beschikbaar gestelde persoonsgegevens waaronder het e-mailadres.

Hoe beschermen wij uw gegevens?
Wij maken gebruik van uiteenlopende beveiligingsmaatregelen waaronder dataversleuteling en authenticatiemiddelen om de veiligheid, integriteit en beschikbaarheid van de voornoemde gegevens, content en data te beschermen en te behouden. Wijzelf en onze IT partners en overige zakelijke partners doen er alles aan om deze gegevens te beschermen met fysieke maatregelen en strikte werkprocessen en veiligheidsmaatregelen. Zo zijn er strikte criteria om toegang tot ons kantoor te verkrijgen alsmede informatiebronnen, applicaties, systemen en website. Voorbeelden zijn HTTPS verbindingen en versleutelde datatransmissie.

Voor sollicitanten geldt dat wij hun gegevens bewaren tot de procedure is afgelopen. Binnen 3 maanden na afloop van de procedure worden de gegevens verwijdert. Van uitdienst tredende medewerkers bewaren wij 8 jaar na uit dienst treding de gegevens, daarna worden de gegevens van de systemen gewist. Fysieke archieven kennen een bewaarplicht van 7 jaar en na 8 jaar vernietigen wij de content. Deze termijnen respecteren wij, tenzij er dingende of wettelijke noodzaak bestaat om deze gegevens langer te bewaren.

Wat zijn uw rechten?
Afhankelijk van de aard en type omvang van uw verzoek kunnen wij u vragen uw gemotiveerde en duidelijke verzoek schriftelijk of per e-mail in te dienen. U heeft het recht van inzage en opvragen van informatie die op de persoon van de aanvrager betrekking heeft. Indien u geïnteresseerd bent in meer kopieën van de verstrekte informatie behouden wij ons het recht voor om de kosten hiervoor in rekening te brengen middels vooruitbetaling.

U kunt ons verzoeken gegevens te rectificeren, te verwijderen en het verwerken te beperken. Het verzoek zullen wij vervolgens beoordelen en toetsen aan de eigen richtlijn en wettelijke bewaarplicht bepaling(en). Tevens kan er een bezwaar worden ingediend voor het verwerken van de gegevens en een verzoek tot een tijdslimiet van het bewaren van de gegevens. Verzoeken kunnen worden ingediend via info@bic-bv.nl.

Aanbesteding Administratiekantoor