nog duurzamer aanbesteden

WAT DOEN WIJ ALS INKOOPADVIESBUREAU ?

Voordat wij adviseren over duurzaam aanbesteden vinden wij het van belang dat binnen onze eigen bedrijfsvoering dit al verankert moet liggen. Al ruim 10 jaar hangt er in ons kantoor een groot canvas doek met de tekst: ‘Denk anders, denk groen’. In de afgelopen jaren is het denken in groen omgezet naar vooral groen zijn. Concreet hebben wij gerealiseerd:

 • Geheel papierloos werken;
 • Maximaal hybride werken om het reizen te minimaliseren;
 • Onze vervoersmiddelen sterk verduurzaamd en het bevorderen van het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer;
 • Veel aandacht voor energie-efficiëntie in de kantoren, waarbij er uitsluitend gebruikt wordt gemaakt van groene stroom;
 • Minder consumeren en de levensduur van onze middelen verlengen;
 • Strikt afvalscheidingsbeleid, het stimuleren van hergebruik en recyclen waar mogelijk is;
 • Maximaal eigen circulair inkoopbeleid;
 • Periodieke zelfreflectie om voortdurende verbetering te bevorderen;
 • Een groene werkomgeving om continue bewust te zijn van onze groene ambities;
 • Wij laten ons inspireren door opdrachtgevers en marktpartijen, en andersom;
 • Onze advisering verder geprofessionaliseerd met meer aandacht voor duurzaam inkopen.

Daarnaast streven wij naar een zo inclusief mogelijke teamsamenstelling en nemen wij  sociale verantwoordelijkheid echt serieus. Alle teamleden hebben bijvoorbeeld jaarlijks recht op 12 uur sociaal verlof. Daarbij kunnen zij vrijwilligerswerk doen of zich inzetten voor maatschappelijke doelen buiten de normale werkverplichtingen.

duurzaam aanbesteden

Hoe adviseren wij als inkoopadviesbureau over duurzaam aanbesteden en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?

Gelukkig bepaald iedere opdrachtgever zelf in welke mate zij duurzaamheid en circulariteit willen meenemen in een aanbesteding. Het is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om tijdens adviesgesprekken aandacht te vragen voor duurzaam aanbesteden, waarbij de kansen veel groter zijn dan men vaak denkt. Het inspireren van onze opdrachtgevers om marktpartijen aan te moedigen tot nog duurzamer en meer maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor ons geen verplichting, maar een uitdaging die ons werk alleen maar leuker maakt! 

Maak kennis met ons adviesteam en ervaar het zelf. In een aanbesteding moet de ambitie van onze opdrachtgever centraal staan en niet die van ons. Duurzaamheid moet daarbij nog wel betaalbaar en realistisch blijven, maar de ervaring met de aanbestedingen die wij hebben begeleid kunnen u echt helpen een volgende stap te zetten.

Concreet hebben wij hier al mooie resultaten mee geboekt, waaronder: 

 • Opdrachtgevers bewuste keuzes in een kleiner printerpark laten maken (reduce);
 • Opdrachtgevers geen nieuwe repro laten inrichten maar gebruik te laten maken van bestaande capaciteit in de markt; 
 • Opdrachtgevers bewogen maximaal circulair geproduceerd of refurbished (reuse) meubilair te laten aanschaffen;
 • Aanbesteding papier: inzet tot duurzamere inkoop;
 • Schoonmaak en groenvoorziening: gebruik en aandacht voor duurzame middelen;
 • Opdrachtgevers bij ICT-aanbestedingen aandacht vragen voor de footprint van serveromgevingen en hergebruik van hardware;
 • Begeleiden aanbestedingen elektrisch vervoer;
 • Bij busvervoer veel aandacht voor de CO-2 uitstoot/EURO 6 normen;
 • Aandacht voor energieverbruik van elektrisch apparatuur (stand-by stand etc);
 • Dienstverlening: wat inschrijvers zelf doen aan duurzaamheid in de bedrijfsvoering en inzet van elektrische auto’s;
 • CO-2 compensatie door inschrijvers;
 • Aanbestedingen duurzamere afvalverwerking en inzameling;
 • Minder fysieke middelen, meer online middelen leermiddelen, drukwerk, etc);
 • Aandacht voor reductie van transportbewegingen;
 • Aandacht voor het MVO beleid van inschrijvers naar eigen medewerkers (goed werkgeverschap).


Bij Inkoopadviesbureau BiC geloven wij dat duurzaamheid niet slechts een modewoord is, maar een kernwaarde die diep verankerd moet zijn in zowel onze eigen bedrijfsvoering als de adviesdiensten die wij aanbieden aan onze klanten. Duurzaamheid betekent voor ons het maken van bewuste keuzes die bijdragen aan een betere toekomst, met respect voor mens, milieu en maatschappij. 

Benieuwd welke organisaties wij al hebben mogen helpen met de begeleiding van (Europese) aanbestedingen? Bekijk dan ons nieuwsoverzicht.

Focus op duurzaam aanbesteden voor toonaangevende bedrijven

In een wereld waar duurzaamheid en milieubewustzijn steeds belangrijker worden, hebben toonaangevende bedrijven hun inzet voor duurzame inkooppraktijken aangekondigd. Door het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, recyclingprogramma’s en ethisch verantwoorde toeleveringsketens streven deze bedrijven ernaar om een positieve impact op het milieu te hebben. Met een groeiende bewustwording van de gevolgen van klimaatverandering en vervuiling, is duurzame inkoop een cruciale stap in de richting van een groenere toekomst. Door samen te werken met leveranciers die zich ook inzetten voor duurzaamheid, hopen deze bedrijven een voorbeeld te stellen voor anderen in de industrie.

De verschuiving naar duurzame inkooppraktijken onderstreept de groeiende verantwoordelijkheid van bedrijven om niet alleen winstgevend te zijn, maar ook bij te dragen aan een duurzame en leefbare planeet voor toekomstige generaties.

Direct samenwerken?

Neem dan nu

Contact op

Telefoon

+31 (0)58 213 22 27

Email

info@bic-bv.nl

Adres

Druifstreek 72, 8911 LH Leeuwarden

Of stuur een bericht

Deze site is beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.