25 jaar BiC logo

advies aanbesteding accountantsdiensten

Met de publicatie van een opdracht op TenderNed is de Europese aanbesteding voor Accountantsdiensten voor de Gemeente Brummen van start gegaan. 
De doelstelling van deze aanbesteding is de Accountantsdiensten van de aanbestedende dienst optimaal in te vullen. De aanbestedende dienst wenst dit doel te realiseren door middel van een Europese openbare aanbesteding. Voor deze procedure is gekozen aangezien de raming van deze opdracht boven de drempel van Europees aanbesteden valt. Het doel is om een overeenkomst/ relatie aan te gaan met een voor deze opdracht geschikte accountant die tevens aan de hand van de jaarrekening als adviseur moet optreden. Het doel is om één overeenkomst af te sluiten voor een periode van 36 maanden (boekjaar 2021 – 2023) plus een optionele verlenging van vier maal 12 maanden (boekjaar 2024-2027). Totaal dus maximaal 84 maanden.

Meer informatie is te vinden op;

https://lnkd.in/e8k9QQi
dc7945e3d4ef979fd7549df06a8664ea
Back To Top