25 jaar BiC logo

Advies Europese aanbesteding E&W afgerond

Met de ondertekening van de overeenkomst is na een geslaagde dynamische verificatiefase de overeenkomst tussen CSG Liudger en Heijmans getekend en is de publicatie van gegunde opdracht op TenderNed gepubliceerd!

liudger
Back To Top