25 jaar BiC logo

advies Europese aanbesteding telefonie

Met de publicatie op TenderNed is de nieuwe aanbesteding vaste telefonie voor stichting ZAAM van start gegaan! Voorafgaande aan deze aanbesteding heeft ZAAM reeds een publicatie gedaan voor deze opdracht, maar is gezien de aard van de vragen gedurende de nota van inlichtingen wezenlijk gewijzigd. Derhalve is er gekozen voor deze ‘her’aanbesteding. De grootste wijziging komt voort uit het uitsluitend gebruik maken van vaste telefonie via het bestaande BOA-netwerk waar de scholen op zijn aangesloten in plaats van eigen VDSL-verbindingen.

De doelstelling van deze aanbesteding is om voor aanbestedende dienst de VOIP-telefonie op een efficiënte (straks op 1 netwerk), doelmatige en rechtmatige wijze te organiseren en optimaal in te vullen. De kwaliteit en continuïteit van de verbindingen/ bereikbaarheid is daarbij uiterst belangrijk. Bereikbaarheid voor scholen is cruciaal in de contacten tussen school, ouders, leerlingen, medewerkers, bestuur en derden. De aanbestedende dienst wenst dit doel te realiseren door middel van een Europese aanbesteding. Deze aanbesteding zal moeten leiden tot uniforme dienstverlening, prijsstelling, expiratiedatum en voorwaarden voor de aanbestedende dienst. De aanbestedende dienst wil voor het organiseren van de VOIP-telefonie één (1) inschrijver contracteren ten behoeve van de opdrachten die binnen de scope van de aanbesteding liggen. De inschrijver die de inschrijving met de Beste PKV heeft ingediend, zal na het succesvol doorlopen van de verificatie deze opdracht gegund krijgen. Het doel is om voor de aanbestedende dienst één overeenkomst af te sluiten met een initiële looptijd van 24 maanden met een optionele verlenging van eenmaal 24 maanden en daarna zesmaal 12 maanden. Hierbij kan de opdrachtnemer zelf invloed uitoefenen op de jaarlijkse optionele verlengingen, bij tevredenheid (kwaliteit en marktconformiteit van de prijzen, dit geheel ter beoordeling van de opdrachtgever) zal de overeenkomst met eenmaal 24 maanden en daarna zesmaal telkens met 12 maanden verlengd worden. Deze overeenkomst heeft ten doel om voor de looptijd van in beginsel 24 maanden de voorwaarden vast te leggen waaronder nadere (toekomstige) dienstverlening, die onder de reikwijdte van de overeenkomst vallen, zullen worden gegund aan opdrachtnemer. 

CPV Omschrijving 
64200000-8Telecommunicatiediensten
telefonie 2022c
Back To Top