25 jaar BiC logo

DUURZAAM INKOPEN

Wat is duurzaam inkopen?

Duurzaam inkopen is het proces waarbij organisaties bij het inkopen van goederen en diensten rekening houden met de milieu-, sociale en economische impact van deze goederen en diensten gedurende de gehele levenscyclus. Het doel van duurzaam inkopen is om bij te dragen aan een duurzamere samenleving en het verminderen van negatieve impact op het milieu en de maatschappij.

Waarom is duurzaam inkopen belangrijk?

Duurzaam inkopen is belangrijk omdat het bijdraagt aan de transitie naar een duurzame samenleving. Door duurzaam in te kopen, kunnen organisaties hun impact op het milieu en de maatschappij verminderen. Dit heeft niet alleen voordelen voor het milieu en de maatschappij, maar ook voor de organisatie zelf. Duurzame inkoop kan bijvoorbeeld bijdragen aan kostenbesparingen en reputatieverbetering.

Bovendien worden organisaties steeds meer aangespoord om duurzaam in te kopen door wet- en regelgeving en door de eisen van klanten, partners en andere belanghebbenden. Door duurzaam in te kopen kunnen organisaties voldoen aan deze eisen en hun concurrentiepositie verbeteren.

Hoe kunnen organisaties duurzaam inkopen implementeren?

Om duurzaam inkopen te implementeren, moeten organisaties een aantal stappen doorlopen:

 1. Beleidsontwikkeling: organisaties moeten een duurzaam inkoopbeleid ontwikkelen waarin doelstellingen, criteria en prioriteiten worden vastgesteld. Dit beleid moet worden afgestemd op de strategie van de organisatie en rekening houden met de behoeften van belanghebbenden.
 2. Inkoopproces: organisaties moeten hun inkoopproces aanpassen om duurzame inkoop te integreren. Dit omvat onder andere het opstellen van duurzaamheidscriteria voor het selecteren van leveranciers en het evalueren van leveranciers op duurzaamheid.
 3. Training en bewustwording: organisaties moeten medewerkers trainen en bewust maken van duurzaam inkopen. Dit omvat onder andere het trainen van inkoopmedewerkers op duurzaamheidskwesties en het communiceren van duurzaam inkoopbeleid naar alle relevante belanghebbenden.
 4. Monitoring en evaluatie: organisaties moeten hun duurzaam inkoopbeleid monitoren en evalueren om te bepalen of het beleid effectief is. Dit omvat onder andere het verzamelen van data over duurzaamheidscriteria en prestatie-indicatoren en het evalueren van leveranciers op duurzaamheid.

Wat zijn de voordelen van duurzaam inkopen?

Duurzaam inkopen heeft verschillende voordelen, zowel voor organisaties als voor de samenleving als geheel. Enkele voordelen zijn:

 1. Kostenbesparingen: Door duurzame producten en diensten in te kopen, kan een organisatie kosten besparen op lange termijn. Denk bijvoorbeeld aan energiebesparende apparatuur of duurzame verpakkingen die minder snel stuk gaan.
 2. Reputatieverbetering: Een organisatie die zich bezighoudt met duurzaam inkopen laat zien dat zij maatschappelijk verantwoord onderneemt en kan daarmee haar reputatie verbeteren.
 3. Concurrentievoordeel: Door duurzaam in te kopen kan een organisatie zich onderscheiden van concurrenten en haar concurrentiepositie verbeteren.
 4. Bijdrage aan duurzaamheid: Door duurzaam in te kopen draagt een organisatie bij aan een duurzamere samenleving en aan het verminderen van negatieve impact op het milieu en de maatschappij.
 5. Voldoen aan wet- en regelgeving: Door duurzaam in te kopen kan een organisatie voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid.
 6. Verminderde risico’s: Door duurzaam in te kopen kan een organisatie haar risico’s op het gebied van milieu en maatschappij verminderen, bijvoorbeeld door het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen of het voorkomen van schendingen van mensenrechten.
 7. Stimuleren van duurzame innovatie: Door te kiezen voor duurzame producten en diensten, stimuleert een organisatie duurzame innovatie en draagt zij bij aan de ontwikkeling van nieuwe duurzame technologie├źn en producten.

Kortom, duurzaam inkopen biedt voordelen voor zowel de organisatie als de samenleving als geheel en kan bijdragen aan een duurzamere toekomst.

duurz2
Back To Top