EA ICT beheer stichting ZAAM

Op 26 april 2024 heeft inkoopadviesbureau namens stichting ZAAM de aankondiging van een opdracht – algemene rchtlijn, standaardregeling verstuurd, voor de Europese aanbesteding ‘ICT-beheer netwerkinfrastructuur’ met uw Referentie ZMICT-CH24 en kenmerk 464967

De belangrijkste doelstelling is het verkrijgen van een ICT-dienstverlener die minimaal een invulling kan geven aan:

  • Partnership, waar het niet alleen draait om geld verdienen maar om samenwerken.
  • Een betrouwbaar en stabiel netwerk.
  • Vanuit een aantoonbare ervaring in het Voortgezet Onderwijs begrijpen met welke problemen de scholen te maken hebben en daar de juiste ondersteuning in te bieden.
  • Bieden van een flexibele dienstverlening die meebeweegt met de omvang van de organisatie en veranderingen in het onderwijs.
  • Het bieden van gevraagde en ongevraagde adviezen vanuit een natuurlijke adviesrol.
  • De beschreven diensten in voornoemde bijlagen.