25 jaar BiC logo

EMVI + BVP = BiC ‘gunnen op waarde’

BVP raakt bij printeraanbestedingen steeds meer op zijn retour en EMVI wordt als te traditioneel gezien. Wat levert onder aan de streep nu het meeste op voor opdrachtgever en opdrachtgever? Al enkele jaren adviseren wij om de BiC ‘gunnen op waarde’ methodiek toe te passen, en met succes! Gunnen op waarde biedt uw organisatie het beste van twee methodieken (de som van EMVI en BVP): Een goed fundament met beschreven minimale voorwaarden, eisen en uitgangspunten met daarnaast veel ruimte voor aanbieders om hun meerwaarde tot uitdrukking te kunnen brengen. Gunnen op waarde is een succesvolle aanbestedingsmethodiek die veel van onze opdrachtgevers inmiddels hebben overgenomen. Wilt u hier meer van weten? Volg dan onze workshop Europees aanbesteden printers / MFP’s / repro / creatie of post!

 

Met gunnen op waarde houdt u vooral grip op een minimaal vereiste kwaliteitsnorm, security-eisen, een op hoofdlijnen vooraf bepaalde koers en vooral het meest gunstige resultaat in de kosten. Daar waar BVP in deze markt vaak maar 20% kostenbesparing (op papier, en in de praktijk valt het vaak tegen) realiseert, realiseren wij met gunnen op waarde besparingen van 40% tot 60% met een verbeterde kwaliteit van de dienstverlening.

Opvallend is dat juist leveranciers uit de traditionele printermarkt haar opdrachtgevers motiveren om op basis van BVP aan te besteden. Veel geschikte aanbidders hebben niet of nauwelijks ervaring met BVP, uiteraard uitzonderingen daar gelaten. Tenslotte is het voeren van contractmanagement, factuurcontrole en grip houden op de werkelijke kosten met gunnen op waarde vele malen eenvoudiger dan bij BVP. Het uitgangspunt zal altijd een combinatie zijn tussen kwaliteit, niveau dienstverlening en indirecte kosten. Om deze reden zal BiC nooit haar declaratie koppelen aan prijsdoelstellingen (een no-cure / no-pay constructie). Het advies is dan niet meer onafhankelijk. De afgelopen jaren hebben wij gemiddeld een kostenbesparing gerealiseerd van 45%, met

uitschieters naar 65%. Dit komt deels door marktwerking, deels door herinrichting (voortkomend uit ons advies) en deels door de wijze van aanbesteden. Recent hebben wij wederom een serie uitstekende overeenkomsten kunnen afsluiten met marktpartijen waarover onze opdrachtgevers bijzonder tevreden zijn. De besparingen die wij voor hen hebben gerealiseerd, lopen in de honderdduizenden euro’s, gecombineerd met een kwalitatieve verbetering van de dienstverlening/leveringen.

 

BiC begeleidt (Europese) aanbestedingen van printers, MFP’s, grootformaat printers en scanners, archiefdiensten, drukwerk,reprografische diensten/leveringen, marketing-, reclame- en communicatiediensten,

creatieve vormgeving en postdiensten. Daarnaast zijn wij veelvuldig betrokken bij investeringen en implementatie van web2print, web2web en crossmediale applicaties. Deze unieke expertise en ervaring wordt steeds belangrijker bij inkoop en aanbesteden van imaging processen.

BEHEREN, ZELF DOEN OF UITBESTEDEN?
Back To Top