25 jaar BiC logo

Afdrukkwaliteit MFP’s en het geven van goed onderwijs

Europese aanbesteding MFP’s voor Onderwijsgroep Amersfoort

Op 14-03-2023 heeft INKOOPADVIESBUREAU BiC namens Stichting Onderwijsgroep Amersfoort de Aankondiging van een opdracht verstuurd, voor de aanbesteding ‘Europese aanbesteding voor het huren en onderhouden van MFP’s en repromachines en het leveren van software en supplies.’ met Kenmerk 402967.

Dit is inmiddels de derde generatie MFP aanbesteding die wij voor Onderwijsgroep Amersfoort mogen begeleiden. De scholen van de Onderwijsgroep Amersfoort verzorgen openbaar voortgezet onderwijs in Amersfoort, variërend van voortgezet speciaal onderwijs tot categoriaal gymnasium. Het aanbod van de scholen kenmerkt zich door diversiteit. Gezamenlijk bieden de scholen een uiteenlopend aanbod van traditioneel tot eigentijds onderwijs en van praktijkonderwijs tot categoriaal gymnasium. De scholen hebben gemeen ze streven naar het maximale halen uit elke leerling. Elke school van de Onderwijsgroep Amersfoort heeft zijn eigen identiteit en pedagogische, didactische werkwijze. 

De doelstelling van deze aanbesteding is de behoefte aan printen, kopiëren en scannen via de MFP’s en repromachines van de aanbestedende dienst optimaal in te vullen ter ondersteuning van het geven van excellent onderwijs. De aanbestedende dienst wenst dit doel te realiseren door middel van een Europese aanbesteding volgens een openbare procedure. Deze aanbesteding zal moeten leiden tot een zoveel mogelijk uniforme dienstverlening, prijsstelling, expiratiedatum en voorwaarden voor de aanbestedende dienst. Het doel is om voor de aanbestedende dienst één raamovereenkomst af te sluiten voor een periode van 60 maanden, met de mogelijkheid tot verlenging met tweemaal 12 maanden. 

De MFP’s en repromachines zijn hoofdzakelijk bestemd voor onderwijsondersteunende afdrukprocessen waaronder het vervaardigen van lesmateriaal. Vandaar dat afdrukkwaliteit een belangrijk gunningscriterium is. De afdrukkwaliteit (print en kopie) dient hierbij aan te sluiten zodat docenten afbeeldingen, lijnen, vlakken en tekeningen zichtbaar kunnen afdrukken. Inschrijver moet hierbij denken aan vakken zoals Aardrijkskunde (lichte tinten en donkere tinten), Wiskunde (zoals diagrammen en tabellen, gemaakt vanuit de basis Microsoft tinten) en foto’s (geschiedenis- en biologie lessen). Deze lijst is niet uitputtend maar geeft weer dat het maken van juiste afdrukken van groot belang is om goed onderwijs te kunnen geven. 

aanbesteding Printers en MFP's
Back To Top