Europese aanbesteding onderwijspartner inhuur personeel Fierder Onderwijs

Op 4 jun. 2024 heeft inkoopadviesbureau BiC de Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling verstuurd, voor de aanbesteding ‘Europese aanbesteding voor een onderwijspartner inhuur Onderwijsgevend (OP) Onderwijsondersteuning (OOP) personeel niet in loondienst (PNIL)’ met uw referentie FIE-PNIL24 en kenmerk 468112.

Doelstelling van deze aanbesteding is om met één geschikte Inschrijver een raamovereenkomst aan te gaan die kan voorzien in de totale inhuurbehoefte van de inhuurgroepen zoals in dit document is beschreven. In de voorbereiding naar deze aanbesteding is uitgebreid met de verkrijgingsgroep gesproken over de verschillende mogelijkheden om deze inhuurbehoefte aan te besteden. Modellen van een regionale indeling tot indeling in functiegroepen (binnen de scope), een DAS, mini-competitie en een solitair uitzendbureau zijn uitvoerig besproken. De uiteindelijk keuze is gevallen op de invulling zoals in deze aanbesteding is beschreven. Fierder Onderwijs zoekt één partner voor deze scope voor alle inhuur en over alle locaties. Deze scope is afgebakend op:

  • Onderwijsgevend Personeel (OP)
  • Onderwijs Ondersteunend Personeel/ schoolondersteuning (OOP) tot en met schaal 8.

Fierder Onderwijs wil niet alleen grip op inhuur verkrijgen, maar ook samen met de onderwijspartner 100% compliancy waarborgen. Fierder Onderwijs realiseert zich ook dat één onderwijspartner nooit alle (OP en OOP-schoolondersteuning tot en met schaal 8) PNIL-vraagstukken alleen kan invullen. Fierder Onderwijs zoekt daarom een onderwijspartner die zoveel mogelijk zelf kan leveren vanuit de eigen database (minimaal 75%) en waar zij niet kan leveren gebruik gaat maken van andere kanalen, in een inhuurdesk/brokerrol.

Op deze wijze verwacht Fierder Onderwijs van de onderwijspartner samen veel meer grip te krijgen op alle inhuurvraagstukken om daar gezamenlijk beter op te anticiperen en te profileren in de schaarse kandidatenmarkt. De primaire behoefte betreft een tijdelijke inzet van in beginsel 6 maanden. Als deze periode van 6 maanden verlengd moet worden treden Fierder Onderwijs en Opdrachtnemer in overleg of er geen goede alternatieven zijn voor deze inhuur en bij uitzondering zal deze periode worden verlengd. Fierder denkt bij alternatieven aan meer eigen werving en minder inhuur. Alleen bij uitzondering kan er een langere inhuur plaatsvinden. 

Als er een langere inhuur noodzakelijk blijkt dient er daarvoor expliciet een goedkeuring te komen. Opdrachtnemer heeft samen met Fierder Onderwijs de doelstelling om met de inhuur per medewerker binnen de 6 maanden te blijven en stuurt hierop. 

Aanbesteding Uitzendkrachten/PNIL