25 jaar BiC logo

Europese aanbesteding PNIL voor AERES

Zojuist hebben wij de aanbesteding inhuur personeel (PNIL) gepubliceerd via TenderNed. De aanbesteding is vindbaar onder TenderNed kenmerk ‘TN436701’. Het duurt maximaal 48 uur voor de aanbesteding zichtbaar is voor marktpartijen.

Aeres verwacht van de gegunde opdrachtnemer samen veel meer grip krijgen op alle inhuurvraagstukken om daar gezamenlijk beter op te anticiperen en te profileren in de schaarse kandidatenmarkt. De primaire behoefte is ziektevervanging met een inhuur tot en met 6 maanden. Langere vervanging zou uit kostenoverwegingen op andere manieren moeten worden ingevuld. Als deze periode van 6 maanden verlengd moet worden treden Aeres en opdrachtnemer in overleg of er geen goede alternatieven zijn voor deze inhuur en bij uitzondering zal deze periode worden verlengd. Voor vervanging van zwangerschapsverlof (ook onderdeel van deze overeenkomst) geldt deze 6 maanden niet, deze kan langer duren. Aeres denkt bij alternatieven aan meer eigen werving en minder inhuur. Alleen bij uitzondering kan er een langere inhuur plaatsvinden. Als er een langere inhuur noodzakelijk blijft dient er daarvoor expliciet een goedkeuring te komen. Opdrachtnemer heeft samen met Aeres de doelstelling om met de inhuur per medewerker binnen de 6 maanden te blijven en stuurt hier op.

Daarnaast is een onderdeel van deze aanbesteding een invulling van een piekbelasting bij voorkeur vanuit een vaste poule van de opdrachtnemer.

aanbesteding personeel
Back To Top