Europese aanbesteding vaste telefonie

Met de Aankondiging van een opdracht is de ‘Europese aanbesteding vaste telefonie’ met Kenmerk 341890 voor stichting ZAAM van start gegaan.

De doelstelling van deze aanbesteding is om voor aanbestedende dienst de VOIP-telefonie op een efficiënte, doelmatige en rechtmatige wijze te organiseren en optimaal in te vullen. De kwaliteit en continuïteit van de verbindingen/ bereikbaarheid is daarbij uiterst belangrijk. Bereikbaarheid voor scholen is cruciaal in de contacten tussen school, ouders, leerlingen, medewerkers, bestuur en derden.