25 jaar BiC logo

GUNNING AANBESTEDING TELEFONIE

Deze week hebben wij de bekendmaking mogen verzorgen namens stichting ZAAM inzake de Europese aanbesteding telefonie. Na een mooie beoordelingsperiode (met totaal 5 inschrijvers) is de voorlopige gunning aan Nemesys verstrekt. De vervolgstap is een dynamische verificatie waarna (bij een geslaagde implementatie) er kan worden overgegaan tot een definitieve gunning.

telefonie 2022c
Back To Top