25 jaar BiC logo

Gunning gepubliceerd ‘Europese aanbesteding voor afvalverwerking’

Met de publicatie van een gegunde opdracht voor de  ‘Europese aanbesteding voor afvalverwerking’ van stichting ZAAM is een mooie aanbesteding afgerond! TenderNed kenmerk 320629. De doelstelling van deze aanbesteding is het uitvoeren van afvalverwerking (huur van containers, lediging van de containers, transport en verwerking van afval) voor alle locaties van de aanbestedende dienst optimaal in te vullen. 

Omvang van de dienstverlening 

De scope van de dienstverlening is het uitvoeren van de werkzaamheden met betrekking tot van het verhuren en ledigen van afvalcontainers voor alle locaties van de aanbestedende dienst. Het gaat om de volgende soorten afval:

  • (Sorteerbaar) bedrijfsafval;
  • Papier en karton (waaronder ook archiefpapier ter vernietiging);
  • Gemengd glas;
  • Bouw- en sloopafval;
  • Klein gevaarlijk afval. 

afval2
Back To Top