Gunning LAPTOPS

Met de publicatie namens de gemeente Lochem van een gegunde opdracht is de Europese aanbestedingsprocedure voor de aanschaf van laptops succesvol afgerond.

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/291144/publicatie

Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:ACES Direct B.V.

Nationale identificatie:18046060

Postadres:Rosa Castellanosstraat 1

Plaats:TILBURG

Postcode:5032MG

Telefoon:+31 137621901E-mail:aanbestedingen@acesdirect.nlFax:-Internetadres:http://www.acesdirect.nl