25 jaar BiC logo

inkoopadvies Europese aanbesteding leermiddelen succesvol afgerond

Met de publicatie van gegunde opdracht hebben wij de Europese aanbesteding leermiddelen voor Openbaar Voorgezet Onderwijs in Zaanstad met succes kunnen afronden. Een aanbesteding van leermiddelen die toekomstgericht en flexibel is aanbesteed. OVO-Zaanstad kan met deze overeenkomst de komende jaren in haar eigen tempo de transitie maken van traditionele leerboeken naar flexibele nieuwe (online) methodes. Een mooi voorbeeld van anders denken en doen, pragmatisch en realistisch blijven!

Drukwerk
Back To Top