skip to Main Content
ZELF DOEN OF UITBESTEDEN?

Een goed advies begint bij BiC!

reprografie, postkamer, DTP/studio, traffic,  administratieve- en ICT-diensten 

De (her)overweging om facilitaire diensten in eigen beheer voort te zetten (of juist uit te besteden) staat bij veel organisaties hoog op de agenda. Nog nooit eerder hebben wij zoveel aanvragen voor sourcingsadvies ontvangen. BiC adviseert al vanaf 1998 over de sourcing van de reprografie, postkamer, DTP /studio, traffic, administratieve- en ICT-diensten. Vanuit het kostenperspectief, het klantperspectief en het kwaliteitsperspectief benaderen wij de verschillende oplossingsrichtingen.

Door 20 jaar ervaring met inbesteden, uitbesteden en outsourcen bieden wij gedegen, pragmatische en realistische adviezen. Een sourcingadvies vereist gespecialiseerde kennis van zowel het vakgebied als de markt, verschillende rechtsgebieden en bedrijfseconomische vraagstukken. Naast de wensen van de interne klant zijn de kwaliteit en de daarbij behorende kosten  de drie uitgangspunten van onze adviezen. In een intakegesprek zal u snel duidelijk worden dat onze kennis van enorme meerwaarde bij uw vraagstukken is. Vraag een vrijblijvend intakegesprek aan via: info@bic-bv.nl en uw aanvraag zullen wij vertrouwelijk verwerken.

ORGANISEREN, INKOPEN en BEHEREN, de adviesdriehoek van BiC!

meetingg
Back To Top