skip to Main Content
werk samen met onze imaging specialisten!
Tablet-Book_Bic_2

Inkopen en aanbesteden van printers, MFP’s, repromachines en drukwerk is een vakgebied en specialisatie die wij al vanaf 1998 beheersen. Wij leggen daarbij niet alleen de focus op het juridische deel maar vooral op wat heeft uw organisatie wel of niet nodig. Het moment van een aanbesteding is een uitstekende gelegenheid om het printerpark opnieuw te bekijken, zeker in tijden van meer digitaal werken en circulair inkopen. Onze deskundigheid zal u aangenaam verrassen, enthousiast maken om anders te denken en het beste materiaal uit de markt voor uw organisatie in te kopen! Vreemd genoeg legt geen enkel adviesbureau de focus op het eindproduct, de afdruk. In een sterk toenemende mate neemt de afdrukkwaliteit van printers en MFP’s af, een zorgwekkende ontwikkeling!  Als diagrammen, kaarten, foto’s en logo’s onjuist of slecht afgedrukt worden en er is niet bij een aanbesteding stilgestaan is het afbreukrisico enorm! Als uw leerkracht lesmateriaal of een ambtenaar rapportages of gebiedstekeningen niet normale kunnen afdrukken kunt u op de klachten wachten. Daarnaast is het verschil in afdrukkwaliteit in de grafische industrie enorm, een aanbesteding zonder kwaliteitscriteria is ondenkbaar!

Samen met uw inkoopteam belichten wij alle mogelijkheden van een aanbesteding, wij adviseren slechts; u bepaald uiteraard helemaal zelf! Onze ervaringen met aanbestedingen, contractmanagement en succesmanagement stellen wij aan u beschikbaar, daar kunt u dan zelf het eisenpakket en gunningcriteria selecteren.

Wilt u kennismaken met dit hoge kennisniveau dan is de meest eenvoudige instap een workshop waarbij u met een kleine opdracht kennis kunt maken onze expertise. U krijgt daar zelfs de garantie bij dat als u de workshop aanmerkt als onvoldoende deze niet betaald hoeft te worden. Daarna bepaald u of en in welke mate u onze specifieke juridische en specialistische diensten wenst in te schakelen.

INHOUD WORKSHOP
Tijdens deze workshop bespreken wij de ontwikkelingen van afdrukken in uw organisatie, bij vergelijkbare organisaties en bij printerleveranciers. Relevante onderwerpen zijn hierbij:

  • relevante marktontwikkelingen
  • juridische perikelen
  • aanbestedingsvormen
  • ultieme gunningcriteria (gunnen op waarde)
  • plan van aanpak
  • etc.

Deze waardevolle workshop is een eerste stap naar een aanbestedingstrategie. Gedurende 3 uur (op uw locatie) zullen wij u updaten over de printermarkt en/of de grafische industrie.

 

ORGANISEREN
Voordat u de aanbesteding-strategie kunt opstellen zal het afdrukbeleid duidelijk moeten zijn. BiC consultants helpen u bij het onderzoeken, analyseren en opstellen van een strategie, op basis van meerdere oplossingsrichtingen.

INKOPEN EN AANBESTEDEN
In hele diverse vormen en rollen adviseren en begeleiden wij het onderwijs en lokale overheid van een inkooptraject of aanbesteding van printers/MFP’s en repromachines. De rolverdeling stemmen wij eerst af, voordat wij van start gaan.

BEHEREN
Nadat de gunning heeft plaatsgevonden kunnen wij u begeleiden bij de implementatie en het contractbeheer. Helaas blijkt dat er na gunning veel te vaak afgeweken wordt van de SLA/contractafspraken. BiC blijft partijen verbinden, maar wel op basis van helder geformuleerde afspraken.

SUCCESMANAGEMENT
Het succes van een contract is pas zichtbaar als beide partijen het belang van meerwaarde en ontwikkeling in zien. Partnership eindigt niet bij contractbeheer, daar begint het zelfs.

meer info?

058-2132227
info@bic-bv.nl

Waarom samenwerken met BiC en niet met een ander adviesbureau?

Eenvoudig: Onze consultants zijn het meest vakinhoudelijk ervaren met het  aanbesteden van printers en MFP’s, printers, grootformaat, printmanagement, web2print, drukwerk en de repro. Daarnaast beschikken wij over een hoog juridisch kennisniveau en die combinatie maakt ons uniek!

Er zijn adviseurs die op basis van no-cure-no-pay werken, wij niet.
Er zijn adviseurs die ook voor printerleveranciers werken of een eigen reprografische oplossing bieden, wij niet.

BiC is volstrekt onafhankelijk, zowel in haar relaties als in de eigen uitvoering. Onze adviezen zijn de beste voor UW organisatie in plaats van voor onszelf.

Back To Top