25 jaar BiC logo

Publicatie aankondiging opdracht reprografische leveringen

Vandaag versturen wij namens ROC Friese Poort de aankondiging van een opdracht reprografische leveringen naar TENDERNED. ROC Friese Poort besteedt een deel van haar repro opdrachten uit en de omvang zal de drempelwaarde voor Europees aanbesteden gaan overschrijden. Met deze aankondiging en het BiC model gunnen op waarde zal door middel van een openbare procedure een nieuwe raamovereenkomst worden afgesloten. Kwaliteit, duurzaamheid en meerwaarde vormen een belangrijk onderdeel uit van het gunningsmodel. De aanbestedingsdocumenten zijn via TENDERNED op te vragen.

Tablet_bic_2[1]
Back To Top