PUBLICATIE EUROPESE AANBESTEDING DIGIBORDEN (touchscreens) GSF

Op 2 jul. 2024 heeft inkoopadviesbureau BIC de Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling verstuurd, voor de aanbesteding ‘Europese aanbesteding voor digiborden’ met uw referentie GSF24DIG en kenmerk 475193.

Wachten op TED
De aankondiging is ook verstuurd naar Tenders Electronic Daily (TED). Hierdoor is hij niet direct gepubliceerd op TenderNed. Het duurt maximaal 48 uur voordat de aankondiging (en bijbehorende documentatie) op het aankondigingenplatform van TenderNed zichtbaar wordt. De publicatie op TED duurt maximaal 5 dagen.

Doelstelling van deze aanbesteding is om één geschikte leverancier te vinden voor het leveren, installeren en onderhouden van digiborden (touchscreens, om goed onderwijs te kunnen geven). 

Met deze aanbesteding wenst Aanbestedende dienst een Inschrijver te contracteren die in staat zijn de levering, montage, demontage en servicedienstverlening naar behoren (kwalitatief en concurrerend) te leveren, conform de eisen die in de aanbestedingsdocumenten zijn vermeld. Deze aanbesteding zal moeten leiden tot uniforme levering en dienstverlening, prijsstelling, expiratiedatum en voorwaarden voor de Aanbestedende dienst. Het doel is om voor de Aanbestedende dienst een raamovereenkomst af te sluiten en met een looptijd van 60 maanden voor de schooljaren 2024/2025 tot en met 2028/2029.