25 jaar BiC logo

Start Europese aanbesteding digiborden PONTIS

Op 30 mrt. 2023 heeft inkoopadviesbureau BiC de Aankondiging van een opdracht verstuurd, voor de aanbesteding ‘Europese aanbesteding voor digiborden.’ met uw Referentie P23-DIGIBORDEN en Kenmerk 405284.

Doelstelling van deze aanbesteding is om een (1) geschikte leverancier te vinden voor het leveren, installeren en onderhouden van digiborden (touchscreens om goed onderwijs te kunnen geven). Aanbestedende dienst wenst dit doel te realiseren door middel van een Europese aanbesteding volgens een openbare procedure, waar de ‘inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding’ het uitgangspunt is. Deze aanbesteding zal moeten leiden tot uniforme dienstverlening, prijsstelling en voorwaarden voor de aanbestedende dienst. Voor deze procedure is gekozen omdat het drempelbedrag voor Europees aanbesteden overschreden wordt.

Met de aanbesteding wenst Aanbestedende dienst een inschrijver te contracteren die in staat zijn de levering, montage, demontage en servicedienstverlening naar behoren (kwalitatief en concurrerend) te leveren, conform de eisen die in de aanbestedingsdocumenten zijn vermeld. Deze aanbesteding zal moeten leiden tot uniforme levering en dienstverlening, prijsstelling, expiratiedatum en voorwaarden voor de aanbestedende dienst. Het doel is om voor de aanbestedende dienst een raamovereenkomst af te sluiten met een initiële looptijd van 24 maanden met viermaal een optionele verlenging van 12 maanden. 

Classroom,Interior,With,Empty,Blackboard,,Furniture,And,Daylight.,Education,And
Back To Top