Start Europese aanbesteding ICT hardware Gooise Scholen Federatie

Op 20 jun. 2024 heeft inkoopadviesbureau BiC namens de GSF de Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling verstuurd, voor de aanbesteding ‘Europese aanbesteding ICT-hardware’ met uw referentie GSF24IH en kenmerk 472895. 

Wachten op TED
De aankondiging is ook verstuurd naar Tenders Electronic Daily (TED). Hierdoor is hij niet direct gepubliceerd op TenderNed. Het duurt maximaal 48 uur voordat de aankondiging (en bijbehorende documentatie) op het aankondigingenplatform van TenderNed zichtbaar wordt. De publicatie op TED duurt maximaal 5 dagen.

Deze aanbesteding heeft betrekking op de Europese aanbesteding voor ICT-hardware met 1 Opdrachtnemer. Aanbestedende dienst wenst dit doel te realiseren door middel van een Europese aanbesteding volgens een openbare procedure, waar de ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding het uitgangspunt is. Het doel is om voor de Aanbestedende dienst ICT-hardware aan te schaffen voor centrale inzet en decentraal gebruik.

De raming voor de volledige contractduur van 48 maanden (na gunning) zal naar verwachting uitkomen op € 2.200.000, – (inclusief BTW). Dit kan per schooljaar verschillen, het kan ook hoger en lager uitvallen.