Op 21 apr. 2023 heeft inkoopadviesbureau BIC namens het Regio College en het Horizon College de Aankondiging van een opdracht verstuurd, voor de aanbesteding ‘Europese aanbesteding voor het selecteren van een partner voor de levering en het onderhoud van onderwijs- en kantoormeubilair’ met uw Referentie RCHC23-M1 en Kenmerk 409176. Ons kenmerk: RCHC23-M1.

Doelstelling van deze aanbesteding is om één geschikte partner te vinden voor het leveren en onderhouden van onderwijs- en kantoormeubilair. Aanbestedende dienst wenst dit doel te realiseren door middel van een Europese aanbesteding volgens een openbare procedure, waar de ‘inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding’ het uitgangspunt is. Met deze aanbesteding wenst de aanbestedende dienst een inschrijver te contracteren die in staat is de dienstverlening naar behoren (kwalitatief en concurrerend) te leveren, conform de eisen die in deze aanbestedingsdocumenten zijn vermeld. Een inschrijving die betrekking heeft op onderdelen van de aanbesteding wordt niet in behandeling genomen.

De aanbestedende dienst wil met deze aanbesteding een duidelijk stap voorwaarts maken in de ambitie om maximaal duurzaam en circulair in te kopen. Zij denkt hierbij aan maximaal (intern) hergebruik (zowel huidige onderdelen en materialen als het herplaatsen van meubilair), een maximale CO2-reductie en een zoveel mogelijk positieve CO2 compensatie. De overweging om wel of geen nieuw meubilair (wel of geen aanspraak maken op nieuwe grondstoffen) aan te schaffen zal een steeds belangrijkere rol vervullen. Daarbij kan bijvoorbeeld bestaand meubilair van de aanbestedende dienst binnen of buiten de organisatie hergebruikt worden.