SUCCESVOL AFGERONDE EUROPESE AANBESTEDING DRUKWERK VOOR ZAAM

Op 16 nov. 2023 hebben wij namens ZAAM na een succesvol doorlopen dynamische verificatiefase de Aankondiging gegunde opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling verstuurd, voor de aanbesteding ‘Europese aanbesteding voor de levering van kantoordrukwerk, promotioneel drukwerk, toetspapier en reprografie in 1 perceel’ met Kenmerk 343308.

Wederom een succesvol doorlopen traject waarbij de scholen van ZAAM meer efficiency in haar bestelproces verkrijgt door de selectie van 1 leverancier in plaats van meerdere.

Aanbesteding Drukwerk en repro