25 jaar BiC logo

NOG TWEEMAAL EEN KLUIS OP TENDERNED OPEN!

Deze week kunnen wij nog tweemaal een kluis op TenderNed openen;

eenmaal voor het Deltion College (ARBO DIENSTEN) en eenmaal voor Stichting ZAAM (bulkpapier).

kluis-bic
Back To Top