PUBLICATIE Aanbesteding accountantsdiensten GSF

Op 07-02-2023 hebben wij namens de Gooise Scholen Federatie de Aankondiging van een opdracht verstuurd, voor de aanbesteding ‘Europese Aanbesteding voor Accountantsdiensten’ met Kenmerk 398308. Meer informatie over de GSF is te vinden op www.gsf.nl.

De doelstelling van deze aanbesteding is de Accountantsdiensten van de aanbestedende dienst optimaal en duurzaam in te vullen. De aanbestedende dienst wenst dit doel te realiseren door middel van een Europese openbare aanbesteding. Voor deze procedure is gekozen aangezien de raming van deze opdracht boven de drempel van Europees aanbesteden valt. Het doel is om een overeenkomst aan te gaan met een gecertificeerde accountant t.b.v. de accountantscontrole. Daarnaast zal de accountant een natuurlijke adviesfunctie vervullen voor het College van Bestuur, de Raad van Toezicht en het Hoofd Financiën van GSF.

Sluitingsdatum 19 apr. 2023, 12:00

PB/S nummer2023/S 030-085349

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/288038/details

Aanbesteding Accountantsdiensten