GUNNING WGA AANBESTEDING

Op 06-02-2023 hebben wij namens stichting ZAAM de Aankondiging van een gegunde opdracht verstuurd, voor de aanbesteding ‘Europese aanbesteding Eigen risicodragerverzekering WGA’ met Kenmerk 348834.

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/287802/details

ZAAM is eigenrisicodrager voor de WGA. Daarmee is ZAAM als werkgever verantwoordelijk voor de WGA-uitkering van haar vaste en flexibele (ex)-werknemers. De lasten hiervoor komen voor rekening van ZAAM. De doelstelling van deze aanbesteding is het contracteren van een dienstverlener die de kosten voor de WGA-uitkeringen kan overnemen, wanneer ZAAM niet langer in staat is om deze kosten te betalen. Deze dienstverlener staat bij insolventie van ZAAM garant voor de WGA-lasten.

PB/S nummer 2023/S 030-085912

Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:ASR Schadeverzekering N.V., handelend onder de naam Loyalis

Nationale identificatie:14053380 Postadres: Smedestraat 2 Plaats: HEERLEN

NUTS-code:NLPostcode:6411 CRLand:NLTelefoon:+31 456459360

E-mail:intermediair@loyalis.nlFax:-Internetadres:http://www.loyalis.nl

aanbesteding verzekeringen wga