25 jaar BiC logo

advies Europese aanbesteding drukwerk 3 ROC’s

Met de aankondiging van een opdracht is de Europese aanbesteding drukwerk en repro voor het Regio College, het Horizon College en het Nova College van start gegaan! TenderNed Kenmerk 356184. Deze aanbestedingsprocedure heeft betrekking op de Europese openbare aanbesteding voor het contracteren van één ondernemer voor de levering van drukwerk en printopdrachten/reprografie. Het Regio College, het Horizon College en het ROC Nova College zetten gezamenlijk een overheidsopdracht voor drukwerk en reprografie in de markt. Dit aanbestedingsdocument beschrijft de scope, afbakening, voorwaarden en criteria waarbinnen deze opdracht valt. De doelstelling van deze aanbesteding is om met één geschikte leverancier in eerste instantie drie raamovereenkomsten (mogelijk later twee) aan te gaan. 

Aanbesteding Drukwerk en repro
Back To Top