25 jaar BiC logo

Advies Europese ICT-aanbesteding NaaS

Met de publicatie op TenderNed is de Europese aanbesteding NaaS (Network as a Service) voor ROC FRIESE POORT van start gegaan. Kenmerk 349239.

ROC Friese Poort is voornemens een opdracht te verstrekken voor een NAAS (Network As a Service) dienstverlening. Het betreft hier een volledige uitbesteding van de IT-infrastructuur en het beheer daarvan zoals in deze aanbesteding is beschreven. 

Doelstelling van deze aanbesteding is om met één geschikte opdrachtnemer een overeenkomst aan te gaan die ROC Friese Poort kan voorzien van volledige technische regie bestaande uit; 

  • Het leveren en beheren van een toekomstbestendige netwerkinfrastructuur, LAN, WLAN, WAN en datacenters.
  • Volledig zorgdragen voor de beveiliging van het netwerk, uitvoeren van wijzigingen, updates en upgrades.
  • Het beschikbaar stellen van alle hiervoor noodzakelijke componenten; 
  • Het netwerkbeheer en monitoring (24/7/365) onderhouden op basis van een continue lifecycle (altijd up-to-date blijven met een betrouwbaar en snel netwerk zoals beschreven in het HLD/blauwdrukken).
  • Het geven van adviezen over de meest optimale technische en functionele inrichting.

De functionele regie zal door ROC Friese Poort zelf worden uitgevoerd. Hieronder wordt verstaan;

  • Advies geven aan de interne organisatie over ontwikkelingen, verbeteringen, haalbaarheid en oplossingen.
  • Het vertalen van de interne vraag naar de opdrachtnemer en in samenspraak komen tot een technische oplossing.
  • Uitvoeren klanttevredenheidsonderzoeken en dit afstemmen met de opdrachtnemer om de techniek aan te laten sluiten bij de ontwikkeling van de organisatie.
Kind,Of,Wiring,Closet,Patch,Panels,With,6-th,Category,In
Back To Top