EA Detachering en Broker

Op 15 mei 2024 heeft inkoopadviesbureau namens Stichting HAS Den Bosch de aankondiging van een opdracht – algemene rchtlijn, standaardregeling verstuurd, voor de Europese aanbesteding ‘detachering en een brokerrol’ met uw Referentie HAS24BR en kenmerk 467076

Doelstelling van deze aanbesteding is om met één geschikte Inschrijver een raamovereenkomst aan te gaan die kan voorzien in de inhuurbehoefte van diverse gespecialiseerde functies voor de volgende afdelingen:

  • M&C;
  • HAS Services;
  • F&C;
  • OOK;
  • P&O;
  • I&I;
  • Onderwijs, onderzoek en valorisatie clusters.
    De functies verschillen van projectleider, programma manager, senior medewerker, adviseur, manager en specialist. Deze inhuur betreft geen inhuur met een prestatie opdracht, maar uitsluitend functies die vallen onder leiding en toezicht van de Opdrachtgever. Gezien de aard van de opdrachten en de behoefte aan kwaliteit en continuïteit betreft het gedetacheerden.