Europese aanbesteding afvalverwerking Aeres Groep

Op 14 mei 2024 heeft inkoopadviesbureau namens de Aeres Groep de aankondiging van een opdracht – algemene rchtlijn, standaardregeling verstuurd, voor de Europese aanbesteding ‘Afvalverwerking’ met uw Referentie AER-AFV24 en kenmerk 464872

De doelstelling van deze aanbesteding is het uitvoeren van afvalverwerking (huur van containers, lediging van de containers, transport en verwerking van afval) voor alle locaties van de Aanbestedende dienst optimaal in te vullen. Aanbestedende dienst wenst dit doel te realiseren door middel van een Europese aanbesteding volgens een openbare procedure, waar de ‘inschrijving met de Beste-PKV’ het uitgangspunt is. Voor deze procedure is gekozen omdat het drempelbedrag voor Europees aanbesteden overschreden wordt.