EUROPESE AANBESTEDING BUSREIZEN FIERDER ONDERWIJS

INSCHRIJVEN KAN NOG 27 DAGEN!

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/283876/publicatie

Doelstelling van deze aanbesteding is om met één geschikte inschrijver (partner) een raamovereenkomst aan te gaan voor de dienstverlening met betrekking tot busreizen. Aanbestedende dienst wenst dit doel te realiseren door middel van een Europese aanbesteding volgens een openbare procedure, waar de ‘inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding’ het uitgangspunt is. Met deze aanbesteding wenst de aanbestedende dienst een inschrijver te contracteren die in staat is de dienstverlening naar behoren (kwalitatief en concurrerend) te leveren, conform de eisen die in deze aanbestedingsdocumenten zijn vermeld.

meer informatie over Fierder onderwijs:

https://www.fierderonderwijs.nl/