25 jaar BiC logo

EUROPESE AANBESTEDING DUURZAAM MEUBILAIR FIERDER ONDERWIJS

Op 10-02-2023 hebben wij namens Fierder onderwijs de Aankondiging van een opdracht verstuurd, voor de aanbesteding ‘Europese aanbesteding voor het selecteren van een partner voor de levering en het onderhoud van onderwijs- en kantoormeubilair’ met Kenmerk 398815.

De aankondiging is ook verstuurd naar Tenders Electronic Daily (TED). Hierdoor is hij niet direct gepubliceerd op TenderNed. Het duurt maximaal 48 uur voordat de aankondiging (en bijbehorende documentatie) op het aankondigingenplatform van TenderNed zichtbaar wordt. De publicatie op TED duurt maximaal 5 dagen.

Fierder Onderwijs wil met deze aanbesteding een duidelijk stap voorwaarts maken in de ambitie om maximaal duurzaam en circulair in te kopen. Fierder Onderwijs denkt hierbij aan maximaal hergebruik (zowel huidige onderdelen en materialen als het herplaatsen van meubilair), een maximale CO2-reductie en een zoveel mogelijk positieve CO2 compensatie. De overweging om wel of geen nieuw meubilair (wel of geen aanspraak maken op nieuwe grondstoffen) aan te schaffen zal een steeds belangrijkere rol vervullen. Daarbij kan bijvoorbeeld bestaand meubilair van Fierder Onderwijs binnen of buiten de organisatie hergebruikt worden. Dit kan op gespannen voet komen te staan met de ambitie om een aantrekkelijke leer-werkomgeving te bieden en invulling te geven aan de green-deal ambities. Fierder Onderwijs is op zoek naar partners die daar maximaal bij aansluiten. 

zie ook:

https://www.fierderonderwijs.nl/

Deze aanbestedingsprocedure heeft betrekking op de Europese openbare aanbesteding voor het contracteren van een (1) partner voor het leveren van projecten en een kernassortiment kantoor- en onderwijsmeubilair tot € 50.000,- (exclusief btw) en een tweede leverancier/ partner voor bestellingen en projecten boven de € 50.000,- in 1 perceel. 

Fierder Onderwijs 

Per 1 augustus 2022 bestaat Fierder Onderwijs, een stichting ontstaan uit de bestuurlijke fusie tussen drie christelijke scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs: CSG Liudger, Dockinga College en Lauwers College. Met de krachtenbundeling kunnen de scholen in de toekomst kwalitatief goed en innovatief onderwijs blijven bieden. De ambitie van de bestuurlijke fusie is om samen de onderwijsontwikkeling te versterken, het aanbod van christelijk voortgezet onderwijs in onze regio’s te continueren en meer mogelijkheden voor innovatie te creëren. Onder de stichting Fierder Onderwijs vallen per 1 augustus 2022 dertien scholen en de afdeling Fierder Onderwijs Centraal. Met deze fusie wordt onderwijs aan nu 6.185 leerlingen geboden, verdeeld over locaties in Buitenpost, Burgum, Dokkum, Drachten, Grijpskerk, Kollum, Schiermonnikoog en Waskemeer. Binnen Fierder Onderwijs kunnen leerlingen alle vormen van voortgezet onderwijs volgen: praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo, vwo en gymnasium. In totaal zijn er achthonderd medewerkers binnen deze locaties actief. 

Aanbesteding Meubilair
Back To Top