EUROPESE AANBESTEDING EHRM

Op 22 dec. 2023 heeft inkoopadviesbureau BiC namens SVOL (Porteum) in Lelystad de Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling verstuurd, voor de aanbesteding ‘Europese aanbesteding E-HRM (applicatie voor personeels- en salarisadministratie’ met uw Referentie PORT-EHRM23 en Kenmerk 445716.

Het uitgangspunt van deze Europese aanbesteding is om met één geschikte Opdrachtnemer één overeenkomst met 1 licentie voor alle gebruikers van Porteum met 1 werkgever aan te gaan. Onder organisatie verstaat de Opdrachtgever een volledige onderwijsinstelling met bijbehorende eigen structuur en functiehuis. De livegang hiervoor dient plaats te vinden op 1-1-2025. Deze overeenkomst kan voorzien in de behoefte van Aanbestedende dienst naar een online E-HRM applicatie, de implementatie daarvan, het leveren en inrichten van best practise workflows en het beheer en onderhoud van de E-HRM applicatie. Het betreft hier alle activiteiten (werkzaamheden bij de PSA en HRM afdelingen van de Opdrachtgever) bij in-, door- en uitstroom en alle administratieve processen en koppelingen met betrekking tot het personeel en de organisatie en salarisverwerking, oftewel E-HRM. Daarnaast worden er diverse minimale eisen gesteld, zoals verwoord in het programma van eisen.