PUBLICATIE EUROPESE AANBESTEDING ACCOUNTANTSDIENSTEN GEMEENTE LOCHEM

Op 21 dec. 2023 heeft inkoopadviesbureau BiC namens de gemeente Lochem de Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling verstuurd, voor de aanbesteding ‘Europees openbare aanbesteding voor accountantsdiensten 2024-2034.’ met uw Referentie GL-2023ACD en Kenmerk 444877.

De doelstelling van deze aanbesteding is de Accountantsdiensten van de gemeente Lochem optimaal in te vullen. De aanbestedende dienst wenst dit doel te realiseren door middel van een Europees openbare aanbesteding. Voor deze procedure is gekozen aangezien de raming van deze opdracht boven de drempel van Europees aanbesteden valt. Het doel is om een overeenkomst/ relatie aan te gaan met een voor deze opdracht geschikte accountant die tevens aan de hand van de jaarrekening als adviseur moet optreden voor het College B&W. Het doel is om één overeenkomst af te sluiten voor een periode van 36 maanden plus tweemaal een optionele verlenging van 36 maanden en tenslotte eenmaal met 12 maanden (ofwel totaal maximaal 120 maanden).

aanbesteding begrotingssoftware