PUBLICATIE EUROPESE AANBESTEDING ACCOUNTANTSDIENSTEN AERES GROEP

Op 19 dec. 2023 heeft inkoopadviesbureau namens de Aeres groep de Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling verstuurd, voor de aanbesteding ‘Europese Aanbesteding voor Accountantsdiensten Groepsaccountant AERES.’ met uw Referentie AER23ACC1 en Kenmerk 444057.

De doelstelling van deze aanbesteding is de Accountantsdiensten van de aanbestedende dienst optimaal en duurzaam in te vullen. De aanbestedende dienst wenst dit doel te realiseren door middel van een Europese openbare aanbesteding. Voor deze procedure is gekozen aangezien de raming van deze opdracht boven de drempel van Europees aanbesteden valt. Het doel is om een overeenkomst aan te gaan met een gecertificeerde accountant t.b.v. de accountantscontrole. Daarnaast zal de accountant een natuurlijke adviesfunctie vervullen voor het College van Bestuur, de Raad van Toezicht, het Hoofd F&C en het Hoofd FA van Aeres. Het doel is om één overeenkomst af te sluiten voor een periode van 36 maanden plus tweemaal een optionele verlenging van 24 maanden, te starten met de accountantscontrole over het boekjaar 2024.

Aanbesteding Marketingdiensten