EUROPESE AANBESTEDING ICT HARDWARE ZAAM

Op 18 dec. 2023 heeft uw inkoopadviesbureau BiC namens stichting ZAAM in Amsterdam de Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling verstuurd, voor de aanbesteding ‘Europese aanbesteding decentrale hardware (inclusief Apple-apparatuur)’ met uw Referentie ZMDH-0723 en Kenmerk 442949.

Deze aanbesteding heeft betrekking op de Europese aanbesteding voor decentrale hardware in 1 perceel met twee opdrachtnemers. Aanbestedende dienst wenst dit doel te realiseren door middel van een Europese aanbesteding volgens een openbare procedure, waar de ‘inschrijving met de laagste prijs’ het uitgangspunt is. Deze aanbesteding zal moeten leiden tot uniforme dienstverlening, prijsstelling en voorwaarden voor de Aanbestedende dienst. Het doel is om voor de Aanbestedende dienst decentrale hardware aan te schaffen waaronder ook Apple apparatuur.

Met deze aanbesteding wenst de Aanbestedende dienst twee Inschrijvers te contracteren die in staat zijn te leveren conform de eisen die in deze aanbestedingsdocumenten zijn vermeld. Een inschrijving die betrekking heeft op onderdelen van de gevraagde opdracht wordt niet in behandeling genomen. Deze aanbesteding zal moeten leiden tot een uniforme dienstverlening, prijsstelling, expiratiedatum en voorwaarden voor de Aanbestedende dienst. Het doel is om twee raamovereenkomsten af te sluiten met een initiële looptijd van 12 maanden en een verlenging daarna van driemaal 12 maanden. De maximale looptijd komt daarbij uit op 48 maanden.